Xin chào tất cả mọi người! Tôi tên đầy đủ là: Phạm Thị Tuyết Nhi, 19 tuổi. Hiện tại, tôi đang học tập tại trường CĐ FPT Polytechnic, chuyên ngành Digital Marketing. Trong Website này chức vụ cụ thể của tôi là Quản lý. Và Website này là đại diện cho một phần nhỏ trong Dự án I mà nhóm I chúng tôi thực hiện trong kỳ học FALL_2022
Select more than one item for comparison.
X